รูปแบบของการใช้อีเมล

รูปแบบของการใช้อีเมล ต้องยอมรับเลยว่าอีเมลนั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และยังสามารถใช้อีเมลในการติดต่อสอบถามพูดคุยกันทั่วโลกได้เลย ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในการใช้อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่อินเตอร์เน็ตเข้ามาในโลกของเรา อีเมลนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยในการสื่อสารที่จำเป็นก็ต้องใช้ อีเมลคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่คุณสามารถรับส่ง คุณสามารถสื่อสารระหว่างเพื่อนคุณได้หรือสามารถพูดคุยงานได้ตลอด โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มันเป็นไปในรูปแบบของการส่งจดหมายไปรษณีย์ แต่มันเป็นรูปแบบของออนไลน์ ที่คุณไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่เพื่อส่งจดหมาย

รูปแบบของการใช้อีเมล การใช้งานแบบปิดหรือที่เรียกกันว่าออฟไลน์

จริงๆแล้วรูปแบบการใช้อีเมลนั้น มีหลายประเภท ในรูปแบบออฟไลน์ เป็นการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ และคุณสามารถดึงข้อมูลในอีเมลของคุณได้โดยที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยเพื่อมาเก็บไว้ลงคอมพิวเตอร์ หรือคุณอาจจะยัดข้อมูลของคุณลงใน Email คุณได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อเสียของมันอยู่แล้วสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ คุณจะไม่เห็นข้อความเข้ามาในอีเมลคุณใหม่ตราบใดที่คุณยังไม่เปิดอินเทอร์เน็ต

การใช้งานแบบออนไลน์

ซึ่งโดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบออนไลน์กัน มันจะทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้อย่างรวดเร็วและทันทีทันใดเลย ไม่ว่าคุณจะส่งหรือจะรับจดหมาย จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในสำหรับโหมดอย่างนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถเขียนจดหมาย Gmail คุณได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถส่งอีเมลได้ทันทีเลยเมื่อคุณต้องการ ปัญหาเล็กๆน้อยๆในส่วนของการเชื่อมต่อ สมมุติว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ความเสถียร ถ้าจะทำให้การส่งข้อมูลของคุณเกิดปัญหาได้ไม่ว่าคุณจะส่งหรือจะรับอีเมล์ก็ตาม

ยกเลิกการเชื่อมต่อหรือที่เรียกกันว่าดิสคอนเน็ค

มันเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้งานแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าร่วมด้วยกัน ในส่วนของการเก็บข้อมูลหรืออีเมลที่เข้ามาในโปรแกรม มันจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้เพื่อลดภาระในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคุณ มันเป็นไปในรูปแบบของการประหยัดพลังงานและประหยัดความสิ้นเปลือง จากการใช้อินเทอร์เน็ต สมมุติว่าถ้าคุณอยากจะส่งข้อความหรือตอบกลับอีเมล  คุณจำเป็นจะต้องสลับโหมดในการใช้งานเพื่อให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่จึงจะเป็นปกติ